Publikačná činnosť

Hindák, František

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • HINDÁKOVÁ, AlicaHINDÁK, František. Life cycle of Aulosira epiphytica comb. nova (Cyanobacteria) just completed. In Biologia, 2017, vol. 72, no. 5, p. 494-499. (0.759 – IF2016). ISSN 0006-3088. Typ: ADDA
  • HINDÁKOVÁ, AlicaHINDÁK, František. Sprievodné cyanobaktérie a riasy recentných stromatolitov na Slovensku. In Limnologický spravodajca. Zborník abstraktov, 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 15. ISSN 1337-2971. Typ: AFH