Publikačná činnosť

Valachovič, Milan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • CHYTRÝ, Milan – HORSÁK, Michal – SYROVÁTKA, Vít – DANIHELKA, Jiří – ERMAKOV, Nikolai – GERMAN, Dmitry A. – HÁJEK, Michal – HÁJEK, Ondřej – HÁJKOVÁ, Petra – HORSÁKOVÁ, Veronika – KOČÍ, Martin – KUBEŠOVÁ, Svatava – LUSTYK, Pavel – NEKOLA, Jeffrey C. – PREISLEROVÁ, Zdenka – RESL, Philipp – VALACHOVIČ, Milan. Refugial ecosystems in central Asia as indicators of biodiversity change during the Pleistocene-Holocene transition. In Ecological Indicators, 2017, vol. 76, p. 357-367. ISSN 1470-160X. Typ: ADCA