Publikačná činnosť

Škodová, Iveta

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • JANIŠOVÁ, MonikaŠKODOVÁ, IvetaHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaKOCHJAROVÁ, Judita. Seed bank and seedling recruitment of endangered Tephroseris longifolia subsp moravica (Asteraceae). In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2016, vol. 51, no. 4, p. 343-360. (1.433 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA