Publikačná činnosť

Škodová, Iveta

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • MEDVECKÁ, JanaJAROLÍMEK, IvanHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaŠKODOVÁ, IvetaBAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaPETRÁŠOVÁ, Mária. Forest habitat invasions – Who with whom, where and why. In Forest Ecology and Management, 2018, vol. 409, p. 468-478. ISSN 0378-1127. Typ: ADCA