Publikačná činnosť

Mereďa, Pavol

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • MÁJEKOVÁ, JanaMEREĎA, Pavol, ml.ZALIBEROVÁ, MáriaHODÁLOVÁ, Iva. Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2017 v okolí Stupavy a Bratislavy-Devínskeho Jazera (západné Slovensko) = Results of the Floristic mini-course held in 2017 in the Stupava and Bratislava-Devínske Jazero towns surroudings (Western Slovakia). In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 55-62. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • MEREĎA, Pavol, ml.. Správa o činnosti Slovenskej botanickej spoločnosti v roku 2017. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2018, roč. 40, č. 1, s. 3-9. ISSN 1337-7043. Typ: GII