Publikačná činnosť

Šibík, Jozef

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • KUBALA, Maroš – ŠIBÍKOVÁ, MáriaŠIBÍK, JozefPEKÁRIK, Ladislav. Modelling of potential sturgeon habitats in the Danube river and its tributaries. In Book of Abstracts. 6th biennial Symposium of the International Society for River Science, Sept. 8-13, 2019, Vienna, Austria. – Vienna : University of Natural Resources and Life Sciences, 2019, p. 168.(6th biennial Symposium of the International Society for River Science). Typ: AFG