Publikačná činnosť

Májeková, Jana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • MÁJEKOVÁ, Jana**ZALIBEROVÁ, MáriaŠKODOVÁ, Iveta. Weed vegetation of arable land in Slovakia: diversity and species composition. In Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2019, vol. 88, no. 4, art. no. 3637. (2018: 0.718 – IF, Q4 – JCR, 0.281 – SJR, Q3 – SJR, karentované – CCC). (2019 – Current Contents). ISSN 0001-6977. Typ: ADCA
  • MÁJEKOVÁ, JanaLETZ, Dominik RomanMEREĎA, Pavol, ml.ZALIBEROVÁ, MáriaHODÁLOVÁ, Iva. Výsledky Floristického minikurzu konaného v roku 2019 v Bratislave, v mestských častiach Rača a Vajnory = Results of the Floristic mini-course held in 2019 in Bratislava boroughs of Rača and Vajnory. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2020, roč. 42, č. 1, s. 75-92. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB