Publikačná činnosť

Bočová, Beáta

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • TAMÁS, LadislavBOČOVÁ, BeátaHUTTOVÁ, JanaMISTRÍK, IgorZELINOVÁ, Veronika. Depletion of extracellular calcium increases cadmium toxicity in barley root tip via enhanced Cd uptake-mediated superoxide generation and cell death. In Acta Physiologiae Plantarum, 2017, vol. 39, no. 2, article number 50: 1-11. (1.364 – IF2016). ISSN 0137-5881. Typ: ADCA