Publikačná činnosť

Španiel, Stanislav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • OLŠAVSKÁ, KatarínaMEREĎA, Pavol, ml.ŠINGLIAROVÁ, BarboraŠPANIEL, Stanislav**. Lectotype of Solidago ×niederederi (Asteraceae) selected from a recently rediscovered original material. In Phytotaxa, 2020, vol. 438, no. 1, p. 62-64. (2019: 1.007 – IF, Q3 – JCR, 0.446 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1179-3155. Typ: ADCA
  • ZOZOMOVÁ-LIHOVÁ, Judita**MELICHÁRKOVÁ, Andrea – SVITOK, Marek – ŠPANIEL, Stanislav. Pleistocene range disruption and postglacial expansion with secondary contacts explain the genetic and cytotype structure in the western Balkan endemic Alyssum austrodalmaticum (Brassicaceae). In Plant Systematics and Evolution, 2020, vol. 306, no. 2, art. no. 47. (2019: 1.328 – IF, Q3 – JCR, 0.547 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0378-2697. Typ: ADCA