Publikačná činnosť

Dítě, Daniel

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • DÍTĚ, Daniel – HÁJEK, Michal – SVITKOVÁ, IvanaDINGOVÁ KOŠUTHOVÁ, Alica – ŠOLTÉS, Rudolf – KLIMENT, Ján. Glacial-relict symptoms in the Western Carpathian flora. In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2018, vol. 53, no. 3, p. 277-300. (1.254 – IF2017). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
  • DÍTĚ, DanielDÍTĚTOVÁ, Zuzana – ELIÁŠ, Pavol jun. – ŠUVADA, Robert. Rare plant species of salt marshes of the Croatian coast. In Hacquetia, 2018, vol. 17, no. 2, p. 221-234. ISSN 1581-4661. Typ: ADMB
  • ELIÁŠ, Pavol jun. – BUREŠ, Jan – DÍTĚ, Daniel – ELIÁŠ, Pavol – GRULICH, Vít – HODÁLOVÁ, Iva – KOŠŤÁL, Jaroslav – KOUTECKÝ, Petr – MEREĎA, Pavol, ml. – RYDLO, Jaroslav – VALACHOVIČ, Milan – VYMYSLICKÝ, Tomáš. Rastliny zaznamenané počas Floristického kurzu v Zlatých Moravciach = Plants recorded during the Floristic course held in the Zlaté moravce town. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti : Flóra okolia Zlatých Moraviec. Zborník výsledkov 51. Floristického kurzu SBS a ČBS v Zlatých Moravciach 1. – 7. 7. 2012, 2018, roč. 40, suppl. 1, s. 49-92. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • ELIÁŠ, Pavol jun. – DÍTĚ, DanielDÍTĚTOVÁ, Zuzana – BAKAY, Ladislav. Distribution and habitat preferences of Polygonum arenarium subsp. arenarium (Polygonaceae) in Slovakia. In Plant and Fungal Systematics, 2018, vol. 63, no. 2, p. 23-30. ISSN 2544-7459. Typ: ADMB
  • HÁJKOVÁ, Petra – HÁJEK, Michal – MASLOVSKY, Oleg – PAWLIKOWSKI, Pawel – ABRAMCHUK, Marina – DÍTĚ, Daniel – PLESKOVÁ, Zuzana. New localities of some rare fen bryophyte species in Belarus = Nové lokality vzácných slatinných mechorostů v Bělorusku. In Bryonora : zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS, 2018, č. 61, s. 27-34 + obr. príl. VII, VIII. ISSN 0862-8904. Typ: ADEB
  • HORSÁKOVÁ, Veronika – HÁJEK, Michal – HÁJKOVÁ, Petra – DÍTĚ, Daniel – HORSÁK, Michal. Principal factors controlling the species richness of European fens differ between habitat specialists and matrix-derived species. In Diversity and Distributions, 2018, vol. 24, no. 6, p. 742-754. (4.614 – IF2017). ISSN 1366-9516. Typ: ADCA
  • PETERKA, Tomáš – HÁJEK, Michal – DÍTĚ, Daniel – HÁJKOVÁ, Petra – PALPURINA, Salza – GOIA, Irina – GRULICH, Vít – KALNÍKOVÁ, Veronika – PLESKOVÁ, Zuzana – ŠÍMOVÁ, Anna – ŠTECHOVÁ, Táňa. Relict occurrences of boreal brown-moss quaking rich fens in the Carpathians and adjacent territories. In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2018, vol. 53, no. 3, p. 265-276. (1.254 – IF2017). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA