Publikačná činnosť

Senko, Dušan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • HRIVNÁK, Matúš – SLEZÁK, Michal – GALVÁNEK, Dobromil – VLČKO, Jaroslav – BELANOVÁ, Eva – RÍZOVÁ, Veronika – SENKO, DušanHRIVNÁK, Richard**. Species Richness, Ecology, and Prediction of Orchids in Central Europe: Local-Scale Study. In Diversity-Basel, 2020, vol. 12, no. 4, art. no. 154. (2019: 1.402 – IF, Q3 – JCR, 0.541 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 1424-2818. Typ: ADCA
  • HRIVNÁK, Richard** – SVITOK, Marek – KOCHJAROVÁ, Judita – JAROLÍMEK, Ivan – MACHAVA, Ján – SENKO, DušanSLEZÁK, Michal. Drivers of plant species composition in alder-dominated forests with contrasting connectivity. In Wetlands Ecology and Management, 2020, vol. 28, no. 1, p. 137-150. (2019: 1.221 – IF, Q4 – JCR, 0.593 – SJR, Q2 – SJR). ISSN 0923-4861. Typ: ADCA
  • URBAN, Peter – SENKO, Dušan. Šakal zlatý : Pre prenasledovanie poľovníkmi sa šakaly u nás výnimočne dožijú jedného roka. In Denník N, 24. 4. 2020, roč. 6, č. 79, s. 16. ISSN 1339-844X. Typ: GII