Publikačná činnosť

Jarolímek, Ivan

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • BAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaPODROUŽKOVÁ MEDVECKÁ, JanaŠLENKER, MarekPETRÁŠOVÁ, MáriaJAROLÍMEK, Ivan. Differences in herb synusia in black locust forests growing on ecotopes of natural hardwood floodplain forests. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori M. Galamboš, V. Džugalová, A. Ševčovičová, A. Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017, s. 20-23. ISBN 978-80-223-4310-7. Typ: AFD
  • BAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaPODROUŽKOVÁ MEDVECKÁ, JanaŠLENKER, MarekPETRÁŠOVÁ, MáriaJAROLÍMEK, Ivan. Testing of suitability of the twin plots method. In Študentská vedecká konferencia PriF UK 2017 : zborník recenzovaných príspevkov. Editori M. Galamboš, V. Džugalová, A. Ševčovičová, A. Bobovská. – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave vo Vydavateľstve UK, 2017, s. 24-28. ISBN 978-80-223-4310-7. Typ: AFD
  • HEGEDÜŠOVÁ, KatarínaPODROUŽKOVÁ MEDVECKÁ, JanaDÍTĚ, Daniel – DÚBRAVCOVÁ, Zuzana – DUCHOŇ, Mário – JAROLÍMEK, IvanMAJEROVÁ BUDZÁKOVÁ, Monika – RYDZYKOVÁ, Zita – ŠIBÍK, JozefPETRÁŠOVÁ, Mária – PETRÍK, Anton – SENKO, DušanSVITKOVÁ, IvanaVALACHOVIČ, Milan. Plot size effect on species richness along an altitudinal transects in the Dolina siedmich prameňov Valley, Belianske Tatry Mts, Slovakia. In 26th Congress of the European Vegetation Survey "Diversity patterns across communities in the frame of global change: conservation challenges", Bilbao, 13-16 September 2017. Abstracts. – Bilbao : Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017, s. 57. ISBN 978-84-9082-701-7.(26th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
  • JAROLÍMEK, IvanPODROUŽKOVÁ MEDVECKÁ, Jana – ROLEČEK, Jan – SÁDLO, Jiří – PETRÁŠOVÁ, Mária – VÍTKOVÁ, M. Variability of Robinia pseudoacacia-dominated communities in Europe. In 26th Congress of the European Vegetation Survey "Diversity patterns across communities in the frame of global change: conservation challenges", Bilbao, 13-16 September 2017. Abstracts. – Bilbao : Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017, s. 69. ISBN 978-84-9082-701-7.(26th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
  • PETRÁŠOVÁ, MáriaPODROUŽKOVÁ MEDVECKÁ, JanaBAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaMÁJEKOVÁ, JanaŠKODOVÁ, IvetaZALIBEROVÁ, MáriaJAROLÍMEK, Ivan. Robinia pseudoacacia plantations as the factor of homogenization of the Carpathian forest vegetation. In Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Biologia : The Second Interdisciplinary Symposium "Biogeography of the Carpathians: Ecological and evolutionary facets of biodiversity", 28-30 September 2017, Cluj-Napoca, Romania, 2017, vol. 62, sp. iss., p. 184-185. ISSN 1221-8103. Typ: AFK
  • PODROUŽKOVÁ MEDVECKÁ, JanaPETRÁŠOVÁ, MáriaBAZALOVÁ, DenisaBOTKOVÁ, KatarínaHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaJAROLÍMEK, IvanMÁJEKOVÁ, JanaZALIBEROVÁ, MáriaŠKODOVÁ, Iveta. Horizontal and vertical structure and its effect on the level of invasion of forest stands. In 26th Congress of the European Vegetation Survey "Diversity patterns across communities in the frame of global change: conservation challenges", Bilbao, 13-16 September 2017. Abstracts. – Bilbao : Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017, s. 78. ISBN 978-84-9082-701-7.(26th Congress of the European Vegetation Survey). Typ: AFK
  • RENDEKOVÁ, Alena – MIŠKOVIC, Ján – MIČIETA, Karol – HRABOVSKÝ, Michal – JAROLÍMEK, Ivan. Changes in presence of alien species in the ruderal vegetation of a representative ecosystem in a major city over 30 years: a case study from Bratislava. In Acta Societatis Botanicorum Poloniae, 2017, vol. 86, no. 1, article number 3538: 1-12. (0.917 – IF2016). ISSN 0001-6977. Dostupné na internete: <https://doi.org/10.5586/asbp.3538>. Typ: ADCA