Publikačná činnosť

Fialová, Ivana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2020:
  • NOVÁKOVÁ, Slavomíra – ŠUBR, Zdeno W. – KOVÁČ, Andrej – FIALOVÁ, Ivana – BEKE, Gábor – DANCHENKO, Maksym**. Cucumber mosaic virus resistance: Comparative proteomics of contrasting Cucurnis sativus cultivars after long-term infection. In Journal of Proteomics, 2020, vol. 214, art. no. 103626. (2019: 3.509 – IF, Q2 – JCR, 1.189 – SJR, Q1 – SJR). ISSN 1874-3919.(VEGA 2/0032/18 : Výskyt a variabilita vírusov hospodársky významných plodín v skleníkových podmienkach na Slovensku a analýza epidemiologických faktorov ovplyvňujúcich ich virulenciu a šírenie. APVV-18-0005 : Analýza faktorov ovplyvňujúcich odpoveď plodiny na infekciu potyvírusmi na molekulárnej a bunkovej úrovni). Typ: ADCA