Publikačná činnosť

Fačkovcová, Zuzana

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • PAOLI, Luca – VANNINI, Andrea – FAČKOVCOVÁ, Zuzana – GUARNIERI, Massimo – BAČKOR, Martin – LOPPI, Stefano. One year of transplant: Is it enough for lichens to reflect the new atmospheric conditions? In Ecological Indicators, 2018, vol. 88, p. 495-502. ISSN 1470-160X. Typ: ADCA