Publikačná činnosť

Caboň, Miroslav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • CABOŇ, Miroslav – JANČOVIČOVÁ, Soňa – TRENDEL, Jean M. – MOREAU, Pierre-Arthur – HAMPE, Felix – KOLAŘÍK, Miroslav – VERBEKEN, Annemieke – ADAMČÍK, Slavomír. Blum versus Romagnesi: testing possible synonymies of some European russulas (Russulaceae, Basidiomycota). In Plant Systematics and Evolution, 2018, vol. 304, no. 6, p. 747-756. ISSN 0378-2697. Typ: ADCA