Publikačná činnosť

Caboň, Miroslav

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2018:
  • ADAMČÍK, Slavomír – PASTIRČÁKOVÁ, Katarína – SENKO, DušanFAČKOVCOVÁ, ZuzanaCABOŇ, Miroslav – ADAMČÍKOVÁ, Katarína – JANČOVIČOVÁ, Soňa – SVITOK, Marek – MIKUŠOVÁ, PetraHINDÁKOVÁ, AlicaGUTTOVÁ, Anna. Distribution limits of fungi with various trophic strategies in Europe. In Mycological Discoveries for a Better World : 11th International Mycological Congress : Abstract Book [elektronický zdroj]. – 2018, p. 320-321. Dostupné na internete: <http://ut.suagm.edu/sites/default/files/uploads/pdf/IMC-2018-Abstract-Book-071618.pdf>(11th International Mycological Congress : Mycological Discoveries for a Better World). Typ: AFG
  • CABOŇ, Miroslav – JANČOVIČOVÁ, Soňa – TRENDEL, Jean M. – MOREAU, Pierre-Arthur – HAMPE, Felix – KOLAŘÍK, Miroslav – VERBEKEN, Annemieke – ADAMČÍK, Slavomír. Blum versus Romagnesi: testing possible synonymies of some European russulas (Russulaceae, Basidiomycota). In Plant Systematics and Evolution, 2018, vol. 304, no. 6, p. 747-756. (1.452 – IF2017). ISSN 0378-2697. Typ: ADCA