Publikačná činnosť

Kochjarová, Judita

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • JANIŠOVÁ, MonikaŠKODOVÁ, IvetaHEGEDÜŠOVÁ, KatarínaKOCHJAROVÁ, Judita. Seed bank and seedling recruitment of endangered Tephroseris longifolia subsp moravica (Asteraceae). In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2016, vol. 51, no. 4, p. 343-360. (1.433 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
  • KOCHJAROVÁ, Judita – NOVIKMEC, Milan – OŤAHEĽOVÁ, Helena – HAMERLÍK, Ladislav – SVITOK, Marek – HRIVNÁK, Matúš – SENKO, DušanBUBÍKOVÁ, Kateřina – MATÚŠOVÁ, Zuzana – PAĽOVE-BALANG, Peter – HRIVNÁK, Richard. Vegetation-Environmental Variable Relationships in Ponds of Various Origins along an Altitudinal Gradient. In Polish Journal of Environmental Studies, 2017, vol. 26, no. 4, p. 1575-1583. (0.793 – IF2016). ISSN 1230-1485. Typ: ADCA
  • KOCHJAROVÁ, JuditaHRIVNÁK, Richard. Rastlinné spoločenstvá tatranských ľadovcových plies a antropogénnych vodných nádrží v priľahlých pohoriach a kotlinách = Plant communities of the Tatry Mountain glacial lakes and man-made ponds at the foothills. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2017, roč. 39, č. 1, s. 85-98. ISSN 1337-7043. Typ: ADFB
  • SVITOK, Marek – HRIVNÁK, RichardKOCHJAROVÁ, JuditaOŤAHEĽOVÁ, Helena – PAĽOVE-BALANG, Peter. Environmental thresholds and predictors of macrophyte species richness in aquatic habitats in central Europe. In Folia Geobotanica : a journal of plant ecology and systematics, 2016, vol. 51, no. 3, p. 227-238. (1.433 – IF2015). (2016 – Current Contents). ISSN 1211-9520. Typ: ADCA
  • SVITOK, Marek – KOCHJAROVÁ, JuditaOŤAHEĽOVÁ, Helena – NOVIKMEC, Milan – PAĽOVE-BALANG, Peter – HAMERLÍK, Ladislav – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, KateřinaHRIVNÁK, Richard. Kde ležia priority pri ochrane pondov? Pohľad na vodné makrofyty. In Limnologický spravodajca. Zborník abstraktov, 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 11. ISSN 1337-2971. Typ: AFH