Publikačná činnosť

Bubíková, Kateřina

Zvoľte si rok vykazovania publikácií:

Publikácie za rok 2017:
  • KOCHJAROVÁ, Judita – NOVIKMEC, Milan – OŤAHEĽOVÁ, Helena – HAMERLÍK, Ladislav – SVITOK, Marek – HRIVNÁK, Matúš – SENKO, DušanBUBÍKOVÁ, Kateřina – MATÚŠOVÁ, Zuzana – PAĽOVE-BALANG, Peter – HRIVNÁK, Richard. Vegetation-Environmental Variable Relationships in Ponds of Various Origins along an Altitudinal Gradient. In Polish Journal of Environmental Studies, 2017, vol. 26, no. 4, p. 1575-1583. (0.793 – IF2016). ISSN 1230-1485. Typ: ADCA
  • SVITOK, Marek – KOCHJAROVÁ, JuditaOŤAHEĽOVÁ, Helena – NOVIKMEC, Milan – PAĽOVE-BALANG, Peter – HAMERLÍK, Ladislav – SENKO, Dušan – MATÚŠOVÁ, Zuzana – BUBÍKOVÁ, KateřinaHRIVNÁK, Richard. Kde ležia priority pri ochrane pondov? Pohľad na vodné makrofyty. In Limnologický spravodajca. Zborník abstraktov, 10. jarný limnologický seminár, 27.-28. apríl 2017, Banská Štiavnica, 2017, roč. 11, suppl. 1, s. 11. ISSN 1337-2971. Typ: AFH
  • ZELNIK, Igor – BUBÍKOVÁ, KateřinaHRIVNÁK, Richard – TOMAN, M.J. – GABERŠČIK, Alenka. B5 – Macrophytes in small lentic waterbodies between Adriatic, Alps and Pannonian lowland. In 7th European Pond Conservation Network Workshop + LIFE CHARCOS Seminar and 12th Annual SWS European Chapter Meeting – Abstract book. – Faro : University of Algarve, 2017, s. 207-209. ISBN 978-989-8859-10-5.(7th European Pond Conservation Network Workshop + LIFE CHARCOS Seminar and 12th Annual SWS European Chapter Meeting). Typ: AFG