Základné info

Meno / Pozícia E-mail Telefón
Adamčík, Slavomír Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
slavomir.adamcik@savba.sk 037/ 6943 130
Baranec, Ľuboš

bezpečnostný technik
lubos.baranec@savba.sk 037/6943 343
Bazalová, Denisa Mgr.

interný doktorand
denisa.bazalova@savba.sk 02/ 5942 6179
Bérešová, Anna Mgr., PhD.

Riaditeľka
anna.beresova@savba.sk 02/ 5942 6112
Bittnerová, Silvia Mgr.

interný doktorand
silvia.bittnerova@savba.sk
Bočová, Beáta Ing.

odborný pracovník
siroka33@hotmail.com 02/ 5942 6113
Boszorádová, Eva Ing., PhD.

vedecká pracovníčka
eva.boszoradova@savba.sk 037/6943 350
Botková, Katarína Mgr.

interný doktorand
katarina.botkova@savba.sk 02/ 5942 6179
Bročková, Denisa

technická pracovníčka
denisa.brockova@savba.sk 02/ 5942 6144
Budajová, Monika

samostatná odborná referentka
monika.budajova@savba.sk 037/6943 409
Caboň, Miroslav Mgr., PhD.

vedecký pracovník IIb
miroslav.cabon@savba.sk 02/ 5942 6108
Candrák, Igor

domovník
037/73 366 50
Candráková, Ľudmila

vrátnička
037/6943 111
Cetlová, Veronika Mgr.

interný doktorand
veronika.cetlova@savba.sk 02/ 5942 6153
Čejka, Tomáš Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
tomas.cejka@savba.sk 02/ 5942 6127
Čiampor, Fedor RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
f.ciampor@savba.sk 02/ 5942 6125
Čiamporová – Zaťovičová, Zuzana RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
zuzana.zatovicova@savba.sk 02/ 5942 6125
Čokynová, Zuzana Ing.

finančná účtovníčka
zuzana.cokynova@savba.sk 037/73 366 62; 037/6943 362
Demecsová, Loriana Mgr.

interný doktorand
loriana.demecsova@savba.sk
Dérerová, Kamila

účtovníčka
kamila.dererova@savba.sk 59426103
Dítě, Daniel RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
daniel.dite@savba.sk 0905 524 086
Dítě, Zuzana Mgr. , PhD.

vedecká pracovníčka IIb
Dobiášová, Agnesa

upratovačka
037/6943 111
Dúbravková, Daniela RNDr., PhD.

odborný pracovník
daniela.michalkova@savba.sk 042/ 4323 765
Ďuricová, Helena

technická pracovníčka
037/6943 326
Fábelová, Anna

technická pracovníčka
037/6943 351
Fačkovcová, Zuzana Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka IIb
zuzana.fackovcova@savba.sk 02/ 5942 6149
Fiala, Roderik Mgr., PhD.

vedecký pracovník
roderik.fiala@savba.sk 02/ 5942 6131
Fialová, Ivana RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
ivfiala@gmail.com 02/ 5942 6118
Frátriková, Monika Ing.

interná doktorandka
monika.fratrikova@savba.sk 037/6943 314
Gábrišová, Daša Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
dasa.gabrisova@savba.sk 037/6943 341
Gajdošová, Alena RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka, predsedníčka VR CBRB SAV, členka Snemu SAV za ÚGBR
alena.gajdosova@savba.sk 037/6943 315
Galbičková, Ivana

technická pracovníčka
nrgrgalb@pribina.savba.sk 037/6943 324
Galgóci, Martin RNDr., PhD.

vedecký pracovník
galgoci7@gmail.com 037/6943 327
Galvánek, Dobromil Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Gažiová, Iveta

knihovníčka
iveta.gaziova@savba.sk 02/ 5942 6104
Gbúrová Štubňová, Eliška Mgr.

vedecký pracovník
eliska.stubnova@savba.sk 02/ 5942 6170
Goliašová, Kornélia RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
kornelia.goliasova@savba.sk 02/ 5942 6155
Hindáková, Alica Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
alica.hindakova@savba.sk 02/ 5942 6138
Hodálová, Iva RNDr. , CSc.

samostatný vedecký pracovník
iva.hodalova@savba.sk 02/ 5942 6163
Hricová, Andrea Ing. , PhD.

samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka CBRB SAV
andrea.hricova@savba.sk 037/6943 328
Hrivnák, Richard Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
richard.hrivnak@savba.sk 045/ 5320 313
Hunková, Júlia Mgr., PhD.

postdoktorand
julia.hunkova@savba.sk 037/6943 314
Huttová, Jana Ing.

odborný pracovník
jana.huttova@savba.sk 02/ 5942 6119
Illýová, Marta RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
marta.illyova@savba.sk 02/ 5942 6152
Janišová, Monika Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
monika.janisova@savba.sk 02/ 5942 6174
Jarolímek, Ivan RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník
ivan.jarolimek@savba.sk 02/ 5942 6177
Jásik, Ján Doc. RNDr., CSc.

jan.jasik@savba.sk 02/ 5942 6135
Jašková, Katarína Mgr.

odborný pracovník
katarina.herkova@savba.sk 02/ 5942 6118
Jegorovová, Natália Mgr.

odbormý pracovník
natalia.yehorova@savba.sk 02/ 5942 6175
Jopčík, Martin Ing. , PhD.

vedecký pracovník
martin.jopcik@savba.sk 037/6943332
Kalužáková, Viera

upratovačka
037/6943 326
Kempa, Matúš Mgr.

odborný pracovník
matus.kempa@savba.sk 02/ 5942 6145
Kleman, Juraj Ing.

interný doktorand
juraj.kleman@savba.sk 037/6943 329
Klubicová, Katarína Mgr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
katarina.klubicova@savba.sk 037/6943 346
Kochjarová, Judita RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
judita.kochjarova@tuzvo.sk
Komárová, Zlata

technický pracovník
aurakom@pobox.sk 02/ 5942 6165
Kormuťák, Andrej RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník, vedúci Oddelenia populačnej genetiky a šľachtenia ÚGBR
andrej.kormutak@savba.sk 037/6943 333
Košuthová, Alica Mgr., PhD.

vedecký pracovník
alica.kosuthova@savba.sk 02/ 5942 6149
Kozárová, Gabriela

odborný pracovník
gabriela.kozarova@savba.sk 02/ 5942 6136
Kratochvílová, Marta

upratovačka
Krausko, Miroslav Mgr. , PhD.

vedecký pracovník IIb
Križanová, Jana

technická pracovníčka
jana.krizanova@savba.sk 02/ 5942 6136
Kučera, Jaromír Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník, vedúci oddelenia
jaromir.kucera@savba.sk 02/ 5942 6162
Kučera, Viktor Mgr., PhD.

vedecký pracovník
viktor.kucera@savba.sk 02/ 5942 6139
Kvapilová, Henrieta Ing.

zástupkyňa vedúcej Ekonomického oddelenia CBRB SAV, Správa areálu SAV Nitra
henrieta.kvapilova@savba.sk 037/6943 363
Labajová, Mária Ing., PhD.

majka.labajova@gmail.com 02 5942 6133
Lancíková, Veronika Ing., PhD.

vedecká pracovníčka
veronika.lancikova@savba.sk 037/6943 334
Lešková, Alexandra Mgr., PhD.

alexandra.leskova@savba.sk 02/ 5942 6118
Letz, Dominik Roman RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
dominik-roman.letz@savba.sk 02/ 5942 6146
Libantová, Jana Ing., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka, vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR, členka VR CBRB SAV
jana.libantova@savba.sk 037/6943 247
Libiaková, Gabriela RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
gabriela.libiakova@savba.sk 037/6943 315
Libiaková (Kullačová), Dagmara Ing.

interná doktorandka
dagmara.kullacova@savba.sk 037/6943 327
Liptáková, Ľubica Mgr., PhD.

vedecký pracovník
lubica.haluskova@savba.sk 02/ 5942 6119
Luxová, Miroslava RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník, vedúca oddelenia
miroslava.luxova@savba.sk 02/ 5942 6115
Májeková, Jana RNDr., PhD.

vedecký pracovník
jana.majekova@savba.sk 02/ 5942 6176
Majerčíková, Viera

technická pracovníčka
viera.majercikova@savba.sk 037/6943324
Majerová, Monika Mgr., PhD.

vedecký pracovník
monika.budzakova@savba.sk 02/ 5942 6180
Marhold, Karol prof. RNDr., CSc.

vedúci vedecký pracovník; člen vedeckej rady
karol.marhold@savba.sk 02/ 5942 6128
Mašírová, Eliška Mgr.

interný doktorand
eliska.masirova@savba.sk
Matúšová, Radoslava RNDr., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
radka.matusova@savba.sk 037/6943 330
Mechurová, Jozefa

samostatná odborná referentka
botuugis@savba.sk 02/ 5942 6105
Melichárková, Andrea Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
andrea.melicharkova@savba.sk 02/ 5942 6153
Mereďa, Pavol RNDr., PhD.

vedecký pracovník
pavol.mereda@savba.sk 02/ 5942 6164
Miháliková, Tatiana Mgr.

odborný pracovník
tatiana.mihalikova@savba.sk 02/ 5942 6147
Michalková, Eleonóra RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
eleonora.michalkova@savba.sk 02/ 5942 6158
Mikušová, Petra Mgr., PhD.

vedecká pracovníčka
petra.mikusova@savba.sk 02/ 5942 6142
Moravčíková, Jana doc. Ing., PhD.

samostatná vedecká pracovníčka
jana.moravcikova@savba.sk 037/6943 110
Mravíková, Irena

technický pracovník
mravikova16@gmail.com 02/ 5942 6117
Múcsková, Gabriela

administratívna pracovníčka
gabriela.mucskova@savba.sk 02/ 5942 6103
Orviská, Viera

037/6943 111
Pavčírová, Margita

technická pracovníčka
037/6943 326
Pekárik, Ladislav Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
ladislav.pekarik@savba.sk
Pekárová, Iveta

prac.knižnice, administr.prac.redakcie Biológia
iveta.pekarova@savba.sk 02/ 5942 6104
Perniš, Miroslav Mgr., PhD.

vedecký pracovník
miroslav.pernis@savba.sk 037/6943 329
Podroužková Medvecká, Jana Mgr., PhD.

vedecký pracovník
jana.medvecka@savba.sk 02/ 5942 6170
Polakovičová, Viera

technický pracovník
viera.polakovicova@savba.sk 02/ 5942 6157
Pribulová, Katarína Mgr.

odborná pracovníčka
katarina.kupkova@savba.sk 02/ 5942 6144
Rajninec, Miroslav Ing.

interný doktorand
miroslav.rajninec@savba.sk 037/6943 332
Rečková, Petra Ing.

referentka správy majektu
petra.reckova@savba.sk 037/6943 405
Repa, Peter Mgr.

vedúci oddelenia, správca budovy – vodič
peter.repa@savba.sk 0903 660 022
Repka, Vladimír RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
vladimir.repka@savba.sk 02/ 5942 6134
Salaj, Ján doc. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV
jan.salaj@savba.sk 037/73 366 59; 037/6943 410
Salaj, Terézia RNDr., DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka, členka VR CBRB SAV
terezia.salaj@savba.sk 037/6943 325
Sedláková, Barbora RNDr., PhD.

vedecký pracovník
baja.sedlakova@gmail.com
Senko, Dušan RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
dusan.senko_zavin-ac_savba.sk 02/ 5942 6169
Senková, Eva Ing.

IAPT Managing Secretary
eva.senkova@savba.sk 02/ 5942 6151
Skokanová, Katarína RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
katarina.olsavska@savba.sk 0903 922 398
Slezák, Michal Ing., PhD.

vedecký pracovník
Slovák, Marek Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
marek.slovak@savba.sk 02/ 5942 6161
Smatanová, Janka Mgr.

odborná pracovníčka
janka.smatanova@gmail.com
Svitková, Ivana RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
ivana.svitkova@savba.sk 02/ 5942 6168
Šibík, Jozef RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
jozef.sibik@savba.sk 02/ 5942 6168
Šibíková Petrášová, Mária Mgr., PhD.

vedecký pracovník
maria.petrasova@savba.sk 02/ 5942 6177
Šingliarová, Barbora RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovnílk
barbora.singliarova@savba.sk 0905 577 899
Škodová, Iveta Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
iveta.skodova@savba.sk 02/ 5942 6174
Šlenker, Marek Mgr.

interný doktorand
marek.slenker@savba.sk
Šoka, Peter

vrátnik
037/6943 111
Šoková, Štefánia

vrátnička
037/6943 111
Španiel, Stanislav RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
stanislav.spaniel@savba.sk 02/ 5942 6160
Špoták, Josef

vrátnik
037/6943111
Tamás, Ladislav RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
ladislav.tamas@savba.sk 02/ 5942 6116
Tamásová, Katarína

administratívna pracovníčka
katarina.tamasova@savba.sk 02/ 5942 6106
Ťavoda, Ondrej RNDr.

odborný pracovník
ondrej.tavoda@savba.sk 02/ 5942 6156
Toth, Alexander

Technické oddelenie BÚ – ostatní pracovníci
Treplanová, Dagmar

technický pracovník
dagmar.treplanova@savba.sk 02/ 5942 6171
Urbanovská, Anna Ing.

odborný pracovník, vedúca ekonomicko-techn.oddelenia
anna.urbanovska@savba.sk 02/ 5942 6141
Urbanovský, Martin

údržbár
02/ 5942 6101
Vaculík, Marek RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Vaculíková, Miroslava Mgr.

interný doktorand
miroslava.vaculikova@savba.sk 02/ 5942 6121
Valachovič, Milan RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
milan.valachovic@savba.sk 02/ 5942 6178
Valentovičová, Katarína Mgr., PhD.

odborný pracovník
katarina.durcekova@savba.sk 02/ 5942 6121
Vantarová, Katarína Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
katarina.hegedusova@savba.sk 02/ 5942 6173
Víteková, Viera

Sekretariát riaditeľa
viera.vitekova@savba.sk 02/ 5942 6111
Vrančík, Milan

zástupca vedúcej Správy areálu SAV Nitra, technik Požiarnej ochrany
mvrancik@pribina.savba.sk 037/6943 109
Zaliberová, Mária RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
maria.zaliberova@savba.sk 02/ 5942 6176
Zelinová, Veronika Mgr., PhD.

vedecký pracovník
veronika.zelinova@savba.sk 02/ 5942 6121
Zozomová, Judita Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
judita.zozomova@savba.sk 02/ 5942 6159