Základné info

Pavlovkin, Ján RNDr., CSc.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: jan.pavlovkin@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6114
Fax: 02/ 5477 1948