Základné info

Libiaková, Gabriela RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka
E-mail: gabriela.libiakova@savba.sk
Tel.: 037/6943 315
Fax: 037/73 366 60