Základné info

Kormuťák, Andrej RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník, vedúci Oddelenia populačnej genetiky a šľachtenia ÚGBR
E-mail: andrej.kormutak@savba.sk
Tel.: 037/6943 333