Základné info

Gajdošová, Alena RNDr., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka, predsedníčka VR CBRB SAV, členka Snemu SAV za ÚGBR
E-mail: alena.gajdosova@savba.sk
Tel.: 037/6943 315
Fax: 037 73 366 60