Základné info

Salaj, Terézia RNDr., DrSc.

vedúca vedecká pracovníčka, členka VR CBRB SAV
E-mail: terezia.salaj@savba.sk
Tel.: 037/6943 325