Základné info

Libantová, Jana Ing., CSc.

samostatná vedecká pracovníčka, vedúca Oddelenia molekulárnej biológie a biotechnológií ÚGBR, členka VR CBRB SAV
E-mail: jana.libantova@savba.sk
Tel.: 037/6943 247