Základné info

Salaj, Ján doc. RNDr., DrSc.

vedúci vedecký pracovník, vedecký riaditeľ ÚGBR, zástupca riaditeľky CBRB SAV
E-mail: jan.salaj@savba.sk
Tel.: 037/73 366 59; 037/6943 410