Základné info

Májeková, Jana RNDr., PhD.

vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6176
Osobná webstránka: http://ibot.sav.sk/usr/Janka/