Základné info

Hricová, Andrea Ing. , PhD.

samostatná vedecká pracovníčka, vedecká tajomníčka CBRB SAV
E-mail: andrea.hricova@savba.sk
Tel.: 037/6943 328
Fax: 037/7336661