Základné info

Jopčík, Martin Ing. , PhD.

vedecký pracovník
E-mail: martin.jopcik@savba.sk
Tel.: 037/6943332