Základné info

Piknová, Katarína Mgr.

interná doktorandka
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/KatkaP/
E-mail: katarina.piknova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6126