Základné info

Ballová, Zuzana Mgr.

interná doktorandka
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Zuzana/
E-mail: zuzana.ballova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6168