Základné info

Bittnerová, Silvia Mgr.

interný doktorand
E-mail: silvia.bittnerova@savba.sk