Základné info

Perniš, Miroslav Mgr., PhD.

vedecký pracovník
E-mail: miroslav.pernis@savba.sk
Tel.: 037/6943 329