Základné info

Rajninec, Miroslav Ing.

interný doktorand
E-mail: miroslav.rajninec@savba.sk
Tel.: 037/6943 332