Základné info

Čejka, Tomáš Ing., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Osobná webstránka: www.researchgate.net/profile/Tomas_Cejka2
E-mail: tomas.cejka@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6127