Základné info

Čiampor, Fedor RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: f.ciampor@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6125