Základné info

Čiamporová – Zaťovičová, Zuzana RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
Tel.: 02/ 5942 6125
Fax: 02/ 5477 1948