Základné info

Illýová, Marta RNDr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: marta.illyova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6152