Základné info

Pekárik, Ladislav Mgr., PhD.

samostatný vedecký pracovník
E-mail: ladislav.pekarik@savba.sk