Základné info

Bazalová, Denisa Mgr.

interný doktorand
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Denisa/
E-mail: denisa.bazalova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6179