Základné info

Cetlová, Veronika Mgr.

interný doktorand
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Veronika/
E-mail: veronika.cetlova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6153