Základné info

Kučera, Viktor Mgr., PhD.

vedecký pracovník
Osobná webstránka: ibot.sav.sk/usr/Viktor/
E-mail: viktor.kucera@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6139
Fax: 02/ 5942 6100