Základné info

Lešková, Alexandra Mgr., PhD.

E-mail: alexandra.leskova@savba.sk
Tel.: 02/ 5942 6118