Základné info

Šelc, Michal Mgr.

interný doktorand
E-mail: michal.selc@savba.sk
Tel.: 02/322 95 130 kl.2177