Základné info

Kalinková, Lenka Mgr.

interná doktorandka
E-mail: lenka.kalinkova@savba.sk
Tel.: 02/322 95 191