Základné info

Durdíková, Kristína Mgr.

interná doktorandka
E-mail: kristina.stanova@savba.sk
Tel.: 02/ 3229 5130