Základné info

Gregorová, Zuzana RNDr., PhD.

vedecká pracovníčka
E-mail: zuzana.gregorova@savba.sk
Tel.: 037/6946 351