Základné info

Kleman, Juraj Ing.

interný doktorand
E-mail: juraj.kleman@savba.sk
Tel.: 037/6943 329