Základné info

Rendeková, Jana Mgr.

interná doktorandka
E-mail: jana.rendekova@savba.sk
Tel.: 02/ 322952130