Základné info

Mašírová, Eliška Mgr.

interný doktorand
E-mail: eliska.masirova@savba.sk