Základné info

Demecsová, Loriana Mgr.

interný doktorand
E-mail: loriana.demecsova@savba.sk