Základné info

Rečková, Petra Ing.

referentka správy majektu
E-mail: petra.reckova@savba.sk
Tel.: 037/6943 405